تنش گیری بر روی مخزن کروی

تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق

اجرای عملیات حرارتی PWHT بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق – زمستان 1395 عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق توسط متخصصین اجرای عملیات حرارتی…Continue readingتنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق

تنش گیری بر روی مخزن کروی

تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق

تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق – می 2015 در می 2015 عملیات حرارتی بر روی یک عدد مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق صورت گرفت.…Continue readingتنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق

تنش گیری بر روی مخزن کروی

تنش گیری بر روی دو مخزن کروی در شهر لطیفیه عراق

تنش گیری مخازن کروی در شهر لطیفیه عراق در تابستان 1394 اجرای عملیات حرارتی بر روی دو مخزن کروی در شهر لطیفیه عراق در ماه ژون و ژولای 2015 توسظ…Continue readingتنش گیری بر روی دو مخزن کروی در شهر لطیفیه عراق

تنش گیری بر روی مخزن کروی

عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر تاجی عراق

اجرای عملیات تنش گیری مخزن کروی در شهر تاجی عراق این عملیات با موفقیت توسط نیروهای این شرکت در دسامبر 2014 انجام شد. مشخصات مخزن به شرح زیر است. قطر…Continue readingعملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر تاجی عراق

تنش گیری بر روی مخزن کروی

تنش گیری بر روی مخزن کروی در پتروشیمی آریاساسول عسلویه

این مخزن بزرگترین مخزن کروی در خاورمیانه می باشد. جزییات مخزن: قطر:26 متر بیشترین ضخامت بدنه: 85 میلی متر مدت زمان اجرای عملیات حرارتی: 28 ساعت نرخ گرمایش: 45 درجه سانتیگراد بر ساعت…Continue readingتنش گیری بر روی مخزن کروی در پتروشیمی آریاساسول عسلویه

تنش گیری بر روی مخزن کروی

تنش زدایی مخازن کروی در پتروشیمی اراک

اجرای موفقیت آمیز عملیات تنش زدایی بر روی مخازن کروی TK-810 , 811 در پتروشیمی اراک مشخصات مخزن: قطر خارجی: 18 متر حجم مخزن : 3000 متر مکعب اطلاعات در…Continue readingتنش زدایی مخازن کروی در پتروشیمی اراک