September 29, 2016

خدمات

پیشگرم

نوعی عملیات حرارتی که قبل از جوشکاری به جهت افزایش کیفیت آن صوت می گیرد.preheat


تنش زدایی بر روی مخازن کروی

عملیات تنشگیری و بازپخت بر روی مخازن کروی جز عملیات حرارتی حساس و پر هزینه می‌باشد. حساسیت اجرای عملیات تنش گیری بر روی این نوع از قطعات باعث شده است که عملا فقط شرکت‌های توانا قادر به اجرای این نوع عملیات حرارتی در سطح دنیا باشندspherical storage tank.


تنش زدایی بر روی مخازن تحت فشار

عملیات بازپخت روی مخازن تحت فشار مانند مخازن کروی حساس بوده و روش های مختلفی با توجه به شرایط کار جهت اجرای آن وجود دارد. این مخازن ممکن است به صورت استوانه به حالت ایستاده و یا افقی باشند و یا حتی در بعضی موارد شکل هندسی آن تغییر کند.


تنش گیری خطوط لوله

مهم نیست که پروژه ساخت و یا تعمیرات اساسی یک پتروشیمی و یا پالایشگاه و یا حتی نیروگاه باشد. سابقه خوشنام این شرکت در پروژه ها بیانگر کارایی این شرکت در عملیات بازپخت می باشد.

Pipeline


ساخت کوره های صنعتی

تولیدی های تجهیزات صنعتی که محصول نهایی آنها به تنش زدایی و یا عملیات حرارتی نیاز دارند، بهتر است در قسمتی از خط تولید خود کوره مخصوص این کار را قرار دهند. بدین طریق این شرکت ها علاوه بر کاهش هزینه های تولید خود اقدام به یک سرمایه گذاری سودآور نیز کرده اند و خود نیز می‌توانند مجری عملیات حرارتی باشند.

Furnace for heat treating