عملیات حرارتی

عملیات حرارتی گروهی از فرآیندهای صنعتی و فلزکاری است که برای تغییر فیزیکی، و گاهی اوقات شیمیایی، خواص ماده مورد استفاده قرار می‌گیرد و از رایج ترین کارهای وابسته به فن متالوژی است. عملیات حرارتی در تولید بسیاری از مواد دیگر، مانند شیشه استفاده می شود.

Heat treating on glass

عملیات حرارتی شامل  استفاده از ابزار حرارت دادن و یا سرد شدن می‌باشد و به طور معمول با دماهای بسیار بالا، برای رسیدن به نتیجه مورد نظر مانند سخت شدن یا نرم شدن مواد می‌باشد. لازم به ذکر است اصطلاح عملیات حرارتی تنها به فرآیندهای که در آن گرمایش و سرمایش برای هدف خاصی از تغییر ساختار به عمد، انجام می شود اعمال می شود  در صورتی که اغلب اتفاق‌ها در فرایندهای تولیدی دیگر مانند قالب بندی یا جوشکاری رخ می‌دهد .