تنش گیری و بازپخت برج ها و مخازن تحت فشار

تاورها و برج های پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، چه در لحظه ساخت و چه در تعمیرات اساسی پس از جوشکاری و ماشین کاری احتیاج به عملیات حرارتی دارند. در این خصوص این شرکت ضمن برخورداری از مدرن ترین تجهیزات مربوطه آمادگی خود را جهت هرگونه عملیات حرارتی اعلام می دارد.همچنین با توجه به گوناگونی روش های اجرای عملیات حرارتی بر روی این نوع شکل از تجهیزات این شرکت آمادگی خود را جهت هرگونه مشاوره اعلام می دارد.