دستگاه عملیات حرارتی

دستگاه عملیات حرارتی تولیدی این شرکت به صورت خاص برای عملیات حرارتی پیش گرم، تنش زدایی و آنیل طراحی شده است.

همچنین از لحاظ کیفیت کارکرد و ایمنی های لازم، این شرکت خود را ملزم به رعایت تمامی استانداردهای ضروری می کند. شهرت تجهیزات تولیدی این شرکت در استفاده از تجهیزات بسیار ایمن، با کیفیت و بادوام در محصولات تولیدی خود می باشد.

از لحاظ تعداد کانال خروجی، دامنه بسیار وسیعی از انتخاب ها برای شما قابل انتخاب است. همچنین با توجه به طراحی این شرکت، دامنه بسیار گسترده ای از توان خروجی برای شما قابل انتخاب است.

اساس کار این نوع دستگاه ها در قطع و وصل جریان خروجی و در بعضی موارد تغییر در میزان اختلاف پتانسیل می باشد.
واحد کنترل و ثبت دما در این نوع دستگاه یکی بوده و به صورت یک HMI می‌باشد. کلیه تجهیزات این نوع دستگاه ها دارای نشان Rohs بوده و با محیط زیست سازگاری دارد.
خروجی متغیر در این نوع دستگاه سبب کاهش میزان انحراف از دمای دلخواه می‌گردد و گراف نهایی بسیار بهتر گردد. عدم استفاده از رکوردرهای کاغذی باعث می‌شود نیازهای مصرفی دستگاه به کاغذ و جوهر از بین برود.

دستگاه عملیات حرارتی یک کانال

دستگاه تنش زدایی 3 کانال

دستگاه تنش زدایی 6 کانال

دستگاه تنش زدایی 12 کانال