September 30, 2016

تنش زدایی چیست؟

بنا به تعریف دانشنامه ویکی پدیا گرم کردن و سرد کردن زمانبندی شده فلزات، سرامیک‌ها و آلیاژها را به منظور بدست آوردن خواص مکانیکی و فیزیکی مطلوب، عملیات حرارتی می‌نامند. عملیات حرارتی برای تغییر خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و به ویژه متالورژیکی مواد استفاده میشود.

PWHT graph symbol

تنش زدایی یا تنش گیری که در اصطلاح به آن PWHT یا پسگرم و در بعضی موارد بازپخت نیز می‌گویند فرآیندی است، جهت از بین بردن تنش های موجود که در عملیات و فرآیند تولید به وجود آمده است.اعمال نیرو و یا تغییرات دمایی می‌توانند در قطعه تنشی ایجاد کنند که ممکن است بسیار زیان بار باشد. این تنش‌ها که «تنش‌های پسماند» نامیده می‌شوند، می‌توانند سبب تاب برداشتن، ترک برداشتن و یا شکست زودهنگام در حین تولید یا درحین کار شوند. از عوامل تشکیل چنین تنش‌هایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • وجود شیب حرارتی یا درواقع عدم سرد شدن یکنواخت قطعه
  • ماشینکاری و کارسرد

فراموش نکنید که هدف از عملیات تنش گیری آن نیست که تغییرات عمده‌ای در خواص مکانیکی قطعه اتفاق بیفتد.