PWHT graph symbol

تنش زدایی چیست؟

بنا به تعریف دانشنامه ویکی پدیا گرم کردن و سرد کردن زمانبندی شده فلزات، سرامیک‌ها و آلیاژها را به منظور بدست آوردن خواص مکانیکی و فیزیکی مطلوب، عملیات حرارتی می‌نامند. عملیات حرارتی برای تغییر خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و به ویژه متالورژیکی مواد استفاده میشود.

PWHT graph symbol

تنش زدایی یا تنش گیری که در اصطلاح به آن PWHT یا پسگرم و در بعضی موارد بازپخت نیز می‌گویند فرآیندی است، جهت از بین بردن تنش های موجود که در عملیات و فرآیند تولید به وجود آمده است.اعمال نیرو و یا تغییرات دمایی می‌توانند در قطعه تنشی ایجاد کنند که ممکن است بسیار زیان بار باشد. این تنش‌ها که «تنش‌های پسماند» نامیده می‌شوند، می‌توانند سبب تاب برداشتن، ترک برداشتن و یا شکست زودهنگام در حین تولید یا درحین کار شوند. از عوامل تشکیل چنین تنش‌هایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • وجود شیب حرارتی یا درواقع عدم سرد شدن یکنواخت قطعه
  • ماشینکاری و کارسرد

فراموش نکنید که هدف از عملیات تنش گیری آن نیست که تغییرات عمده‌ای در خواص مکانیکی قطعه اتفاق بیفتد.


چرا به این نوع عملیات عملیات حرارتی پسگرم گفته می شود؟

با توجه به اینکه این نوع از عملیات حراتی بعد از جوش کاری صورت می گیرد، عملیات حرارتی پس از جوشکاری را به اختصار پسگرم می گویند.

PWHT مخفف چیست؟

Post Weld Heat Treatment به معنی عملیات حرارتی پس از جوشکاری