تنش گیری بر روی مخازن تحت فشار تنش گیری بر روی مخزن کروی

عملیات حرارتی در پتروشیمی سلمان فارسی

اجرای عملیات حرارتی تنش زدایی PWHT بر روی شش عدد مخزن کروی با قطرهای 15500 میلی متر و 23000 میلیمتر در پتروشیمی سلمان فارسی شهر ماهشهر، توسط شرکت هدایتگران جهان،…Continue readingعملیات حرارتی در پتروشیمی سلمان فارسی

تست دانه بندی تنش گیری بر روی مخازن تحت فشار تنش گیری بر روی مخزن کروی

تست غیر مخرب پیشرفته در موصل

فیزآری و تافد، تنش زدایی بر روی سه مخزن کروی در شهر موصل عراق تنش زدایی و تست های غیرمخرب پیشرفته بر روی سه مخزن کروی P100, SP200, SP1100 در…Continue readingتست غیر مخرب پیشرفته در موصل

تنش گیری بر روی مخازن تحت فشار تنش گیری بر روی مخزن کروی

تنش گیری و فیزآری مخزن کروی در پالایشگاه بصره

تنش زدایی و تست فیزآری بر روی مخزن کروی در شهر بصره عراق در مهر 99 اجرای عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی با قطر 18000 میلی متر در شهر…Continue readingتنش گیری و فیزآری مخزن کروی در پالایشگاه بصره

تست دانه بندی تنش گیری بر روی مخازن تحت فشار تنش گیری بر روی مخزن کروی

تنش گیری مخزن کروی در شهرستان خمین

  فیزآری و تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر خمین استان مرکزی در مهر 98 اجرای تست غیر مخرب پیشرفته فیزآری و عملیات حرارتی بر روی دو عدد…Continue readingتنش گیری مخزن کروی در شهرستان خمین