تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق

Heat treatment on spherical Tank

تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق – می 2015

در می 2015 عملیات حرارتی بر روی یک عدد مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق صورت گرفت. مشخصات تانک مزبور به شرح زیر است:

  • قطر: 18 متر
  • بیشترین ضخامت: 55 میلی متر
  • متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتی گراد بر ساعت
  • دمای نگهداری: 595 تا 630 درجه سانتیگراد
  • متوسط نرخ سرمایش: 65 درجه سانتیگراد بر ساعت

عملیات حرارتی در دمای محیطی 38 درجه سانتیگراد صورت گرفت


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *