تنش گیری مخزن کروی در پالایشگاه بصره

تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر بصره عراق در مهر 99 اجرای عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی با قطر 18000 میلی متر در شهر بصره کشور عراق توسط گروه مهندسی Hamedsoft. کارفرمای این کار، شرکت Gas filling company عراق بود و گروه نظارت نیز از شرکت AGI بودند. مشخصات مخزن کروی به Read more about تنش گیری مخزن کروی در پالایشگاه بصره[…]

Heat treatment on staorage tank

عملیات حرارتی بر روی 7 مخزن ذخیره در زرند

تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر زرند کرمان در اردیبهشت 1397 اجرای عملیات حرارتی بر روی 7 مخزن کروی در شهر زرند کرمان توسط گروه مهندسی Hamedsoft مشخصات مخزن کروی به شرح زیر است: Dia : 10000 mm Maximum Thickness: 37mm Average heating rate: 69’C/Hh Holding temperature: 550 ~ 580 ‘C Average cooling rate: Read more about عملیات حرارتی بر روی 7 مخزن ذخیره در زرند[…]

تنش گیری مخزن کروی

تنش گیری مخزن کروی 3000 متر مکعبی در شهر کربلا

تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر کربلای عراق در دسامبر 2016 اجرای عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر کربلای عراق توسط گروه مهندسی Hamedsoft در تاریخ 29 دسامبر 2016. مشخصات مخزن کروی به شرح زیر است: Tank Name: T101B Dia : 17900 mm Maximum Thickness: 46mm Average heating rate: 69’C/Hh Holding Read more about تنش گیری مخزن کروی 3000 متر مکعبی در شهر کربلا[…]

PWHT on spherical tank

تنش زدایی بر روی مخازن کروی در شهر کیانلی ترکمنستان

اجرای عملیات حرارتی تنش زدایی بر روی 3 عدد مخزن کروی در شهر کیانلی ترکمنستان، زیر نظر ناظرین شرکت هیوندایی کره جنوبی در تابستان سال 1395 مشخصات مخازن کروی به شرح زیر است: قطر: 16 متر بیشترین ضخامت : 45 میلیمتر مشخصات محیطی به شرح زیر است: دمای محیطی : 34 درجه سانتیگراد رطوبت : Read more about تنش زدایی بر روی مخازن کروی در شهر کیانلی ترکمنستان[…]

PWHT by Hamedsoft

انجام عملیات تنش زدایی در واحدهای ۷۱، ۷۵، و ۷۹ تعمیرات اساسی ۹۴

اجرای عملیات حرارتی تنش زدایی در واحد های ۷۱ و ۷۵ و ۷۹ پالایشگاه بندرعباس زیر نظر ناظرین پالایشگاه بندرعباس به مقدار تقریبی ۳۰۰۰ اینچ در تعمیرات اساسی آذر ۱۳۹۴

Heat treatment by internal firing

تنش گیری بر روی مخزن تحت فشار ایستگاه گاز سلفچگان

تنش گیری بر روی مخزن تحت فشار – مخصوص ایستگاه گاز سلفچگان قطر مخزن ۶۴ اینچ طول مخزن – ۸ متر وزن مخزن ۴۰ تن

Stress relieve of spherical tank

تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق

اجرای عملیات حرارتی PWHT بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق – زمستان 1395 عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق توسط متخصصین اجرای عملیات حرارتی این شرکت. مشخصات مخزن و عملیات حرارتی به شرح زیر است: قطر: 18 متر بیشترین ضخامت بدنه: 55 میلیمتر متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتی Read more about تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق[…]