تنش گیری بر روی مخزن کروی

تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق

تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق – می 2015 در می 2015 عملیات حرارتی بر روی یک عدد مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق صورت گرفت.…Continue readingتنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق