تنش گیری مخزن کروی در شهر کیانلی ترکمنستان

اجرای عملیات حرارتی بر روی مخازن کروی در شهر کیانلی ترکمنستان

مشخصات تانک:

  • قطر: 16 متر
  • بیشترین ضخامت: 65 میلیمتر

PWHT on spherical Tank

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *