عملیات حرارتی در پتروشیمی سلمان فارسی

اجرای عملیات حرارتی تنش زدایی PWHT بر روی شش عدد مخزن کروی با قطرهای 15500 میلی متر و 23000 میلیمتر در پتروشیمی سلمان فارسی شهر ماهشهر، توسط شرکت هدایتگران جهان، Hamedsoft.

گروه نظارت از خود شرکت پتروشیمی سلمان فارسی ماهشهر SFPC بودند.

مشخصات مخزن کروی به شرح زیر است:

 • 55T001 and 55T002
  • Dia : 15,500 mm
  • Maximum Thickness: 65mm
  • PWHT process detail:
   • Average heating rate: 65’C/Hr
   • Holding temperature: 599 ~ 649 ‘C
   • Average cooling rate: 56’C/hr
 • 52T001 A,B,C, D
  • Dia : 23,000 mm
  • Maximum Thickness: 84mm
  • PWHT process detail:
   • Average heating rate: 50’C/Hh
   • Holding temperature: 599 ~ 649 ‘C
   • Average cooling rate: 48’C/hr

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *