تنش گیری مخزن کروی در پالایشگاه بصره

Heat treatment on spherical tank

تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر بصره عراق در مهر 99

اجرای عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی با قطر 18000 میلی متر در شهر بصره کشور عراق توسط گروه مهندسی Hamedsoft.

کارفرمای این کار، شرکت Gas filling company عراق بود و گروه نظارت نیز از شرکت AGI بودند.

مشخصات مخزن کروی به شرح زیر است:

  • Dia : 18,000 mm
  • Maximum Thickness: 55mm
  • Average heating rate: 65’C/Hh
  • Holding temperature: 599 ~ 649 ‘C
  • Average cooling rate: 68’C/hr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *