تنش گیری بر روی مخزن کروی

تنش زدایی مخازن کروی در پتروشیمی اراک

اجرای موفقیت آمیز عملیات تنش زدایی بر روی مخازن کروی TK-810 , 811 در پتروشیمی اراک مشخصات مخزن: قطر خارجی: 18 متر حجم مخزن : 3000 متر مکعب اطلاعات در…Continue readingتنش زدایی مخازن کروی در پتروشیمی اراک