عملیات حرارتی مخزن کروی

تنش گیری مخزن کروی در شهر ابوغریب عراق

تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر ابو غریب عراق در اردیبهشت 1397 اجرای عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر کربلای عراق توسط گروه مهندسی Hamedsoft در تاریخ 6 می 2018 مشخصات مخزن کروی به شرح زیر است: Tank Name: SP100A Dia : 18600 mm Maximum Thickness: 46mm Average heating rate: 69’C/Hh Holding temperature: Read more about تنش گیری مخزن کروی در شهر ابوغریب عراق[…]