پروگرامر و رکوردر بدون کاغذ

این شرکت به عنوان یکی از پیشگامان تولید تجهیزات عملیات حرارتی در ایران از سال 1385 می باشد. با استفاده از این دستگاه شما به راحتی می توانید کنترل، نمایش و رکورد کل عملیات حرارتی خود را برای تمامی کانال ها در اختیار داشته باشید و آن را بر روی یک صفحه لمسی تماما رنگی مشاهد کنید.Models


Downloads