hs-graph-viewer

نرم افزار مشاهده گراف

توضیحات

این یک برنامه، تحت ویندوز است که جهت مشاهده گراف استفاده می شود. این برنامه فایل های خروجی از دستگاه های تولیدی این شرکت را خوانده و تبدیل به گراف هایی استاندارد می کند.

شما به آسانی می توانید کلیه تغییرات دمایی را از دستگاه گرفته و در این برنامه مشاهده و پرینت نمایید. همچنین امکان اضافه کردن توضیحات دلخواه و وضعیت برنامه و دیگر موارد دلخواه، در آن وجود دارد.


دگرگونی ها

Version 2.0.0.1

 • ایجاد منوهای کاربردی جهت کاربر
 • رابط های گرافیکی بسیار کاربردی
 • آسانتر کردن دستورات کاربردی
 • ایجاد 5 مدل مشاهده جهت تمامی کانال ها در یک زمان ثابت
 • امکان پرینت گرفتن همزمان هر مدل گرافیکی در برنامه

Version 1.0.1.10

 • گراف ثابت به ازای هر نوع کاغذ، به صورت پیش فرض ورق A4
 • گراف با ابعاد متغیر جهت پرینت در یک صفحه
 • رفع ایرادات نسخه قبلی
 • قابلیت خواندن فایل DHS
 • قابلیت خواندن فایل CSV
 • ایجاد فایل CSV با جداکننده سمیکالن
 • افزودن توضیحات دلخواه به گراف