تنش گیری مخزن کروی در شهرستان خمین

تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر خمین استان مرکزی در مهر 98

اجرای عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی بزرگ با قطر تقریبی 21 متر در شهرستان خمین توسط گروه مهندسی Hamedsoft.

کارفرمای این کار، شرکت ماشین سازی اراک و گروه نظارت نیز از شرکت SGS بود. این عملیات در شرکت دی پلیمر آریا انجام شد.

مشخصات مخزن کروی به شرح زیر است:

  • Dia : 21 meters
  • Maximum Thickness: 42mm
  • Average heating rate: 68’C/Hh
  • Holding temperature: 600 ~ 650 ‘C
  • Average cooling rate: 70’C/hr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *