September 29, 2016

تنش گیری و بازپخت خطوط جوش

Stress relieve element

اجرای عملیات پیشگرم، تنشگیری و بازپخت لوله‌، توربین، تیوب بندل، راکتور و دیگر تجهیزات و سازه های خود را با خیالی آسوده به متخصصین این شرکت بسپارید چرا که …

  • این شرکت مجهز به بیش از ۲۰ دستگاه با خروجی استاندارد و ۴۰ دستگاه به صورت برق مستقیم می‌باشد.
  • این شرکت خود تامین کننده تجهیزات عملیات حرارتی می‌باشد و با کمبود مواد مصرفی مواجه نمی‌شود.
  • کادر فنی این شرکت همگی از افراد تحصیلکرده بوده
  • و نکته آخر ولی بسیار مهم اینکه این شرکت در تمامی موارد رضایت کارفرمایان محترم را به خود جلب نموده است.