October 19, 2020

Paperless programmer and recorder

این شرکت به عنوان یکی از پیشگامان تولید تجهیزات عملیات حرارتی در ایران از سال 1385 می باشد. با استفاده از این دستگاه شما به راحتی می توانید کنترل، نمایش و رکورد کل عملیات حرارتی خود را برای تمامی کانال ها در اختیار داشته باشید و آن را بر روی یک صفحه لمسی تماما رنگی مشاهد کنید.

کاربری آسان
بهینه سازی شده برای عملیات تنش زدایی، کویینچ، آنیل و دیگر عملیات حرارتی
Image is not available
آسانترین روش ایجاد برنامه

همراه با قابلیت برنامه ریزی هر کانال به صورت مجزا

همراه با قابلیت برنامه ریزی هر کانال به صورت مجزا

همراه با قابلیت برنامه ریزی هر کانال به صورت مجزا

قابلیت ذخیره اطلاعات تا 1200 کانال

نمونه برداری بسیار دقیق با دقت یک دهم درجه سانتیگراد و با سرعت 6 نمونه بر ثانیه

نمایش پیشرفت فرآیند به صورت تصویری

بخشی از رابط کاربری که به سادگی باعث می شود شما با یک نگاه از پیشرفت پروژه آگاه شوید.

بخشی از رابط کاربری که به سادگی باعث می شود شما با یک نگاه از پیشرفت پروژه آگاه شوید.

بخشی از رابط کاربری که به سادگی باعث می شود شما با یک نگاه از پیشرفت پروژه آگاه شوید

previous arrow
next arrow


Models


Downloads