تنش گیری مخزن کروی

تنش گیری مخزن کروی 3000 متر مکعبی در شهر کربلا

تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر کربلای عراق در دسامبر 2016 اجرای عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر کربلای عراق توسط گروه مهندسی Hamedsoft در تاریخ 29 دسامبر 2016. مشخصات مخزن کروی به شرح زیر است: Tank Name: T101B Dia : 17900 mm Maximum Thickness: 46mm Average heating rate: 69’C/Hh Holding Read more about تنش گیری مخزن کروی 3000 متر مکعبی در شهر کربلا[…]