تنش زدایی بر روی مخازن کروی در شهر کیانلی ترکمنستان

PWHT on spherical tank
اجرای عملیات حرارتی تنش زدایی بر روی 3 عدد مخزن کروی در شهر کیانلی ترکمنستان، زیر نظر ناظرین شرکت هیوندایی کره جنوبی در تابستان سال 1395

مشخصات مخازن کروی به شرح زیر است:

  • قطر: 16 متر
  • بیشترین ضخامت : 45 میلیمتر

مشخصات محیطی به شرح زیر است:

  • دمای محیطی : 34 درجه سانتیگراد
  • رطوبت : 19 درصد
  • سرعت باد : 5 متر بر ثانیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *