تنش زدایی مخازن کروی در پتروشیمی اراک

اجرای موفقیت آمیز عملیات تنش زدایی بر روی مخازن کروی TK-810 , 811 در پتروشیمی اراک

مشخصات مخزن:

  • قطر خارجی: 18 متر
  • حجم مخزن : 3000 متر مکعب

اطلاعات در مورد عملیات حرارتی:

  • سرعت گرمایش: در حدود 52 درجه سانتیگراد بر ساعت
  • دمای نگهداری : 580 تا 620 درجه سانتیگراد
  • سرعت سرمایش: در حدود 65 درجه سانتیگراد بر ساعت

همچنین عملیات در دمای محیطی -10 درجه سانتیگراد اجرا گردید.

TK 811 in shazand, arak petrochmical

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *