عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر تاجی عراق

Spherical in TAJI-IRAQ

اجرای عملیات تنش گیری مخزن کروی در شهر تاجی عراق

این عملیات با موفقیت توسط نیروهای این شرکت در دسامبر 2014 انجام شد. مشخصات مخزن به شرح زیر است.

  • قطر خارجی: 18 متر
  • بیشترین ضخامت بدنه : 55 میلیمتر
  • متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتیگراد بر ساعت
  • دمای نگهداری: 595 تا 630 درجه سانتیگراد.
  • نرخ سرمایش: 65 درجه سانتیگراد بر ساعت

دمای محیط: 22 درجه سانتیگراد


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *