January 15, 2017

دستگاه عملیات حرارتی

دستگاه عملیات حرارتی تولیدی این شرکت به صورت خاص برای عملیات حرارتی پیش گرم، تنش زدایی و آنیل طراحی شده است.

همچنین از لحاظ کیفیت کارکرد و ایمنی های لازم، این شرکت خود را ملزم به رعایت تمامی استانداردهای ضروری می کند. شهرت تجهیزات تولیدی این شرکت در استفاده از تجهیزات بسیار ایمن، با کیفیت و بادوام در محصولات تولیدی خود می باشد.

از لحاظ تعداد کانال خروجی، دامنه بسیار وسیعی از انتخاب ها برای شما قابل انتخاب است. همچنین با توجه به طراحی این شرکت، دامنه بسیار گسترده ای از توان خروجی برای شما قابل انتخاب است.

اساس کار این نوع دستگاه ها در قطع و وصل جریان خروجی و در بعضی موارد تغییر در میزان اختلاف پتانسیل می باشد.
واحد کنترل و ثبت دما در این نوع دستگاه یکی بوده و به صورت یک HMI می‌باشد. کلیه تجهیزات این نوع دستگاه ها دارای نشان Rohs بوده و با محیط زیست سازگاری دارد.
خروجی متغیر در این نوع دستگاه سبب کاهش میزان انحراف از دمای دلخواه می‌گردد و گراف نهایی بسیار بهتر گردد. عدم استفاده از رکوردرهای کاغذی باعث می‌شود نیازهای مصرفی دستگاه به کاغذ و جوهر از بین برود.

دستگاه عملیات حرارتی یک کانال

دستگاه تنش زدایی 3 کانال

دستگاه تنش زدایی 6 کانال

کد فنی توان دستگاه منبع تغذیه قابل اتصال ولتاژ خروجی المنت حداکثر تعداد المنت قابل اتصال به هر کانال بیشترین توان برای هر کانال خروجی دستگاه
HSP6-50-C 50 کیلو وات3 فاز - 380 ولت65 ولت2 المنت8.1 کیلو وات کنتاکتور
HSP6-50-S 50 کیلو وات3 فاز - 380 ولت65 ولت2 المنت8.1 کیلو وات SSR
HSP6-50-V 50 کیلو وات3 فاز - 380 ولتاز 0 تا 65 ولت2 المنت8.1 کیلو وات SCR
HSP6-75-C 75 کیلو وات3 فاز - 380 ولت60 ولت3 المنت12 کیلو وات کنتاکتور
HSP6-75-S 75 کیلو وات3 فاز - 380 ولت60 ولت3 المنت12 کیلو وات SSR
HSP6-75-V 75 کیلو وات3 فاز - 380 ولتاز 0 تا 65 ولت3 المنت12 کیلو وات SCR
HSP6-100-C 100 کیلو وات3 فاز - 380 ولت65 ولت4 المنت16 کیلو وات کنتاکتور
HSP6-100-S 100 کیلو وات3 فاز - 380 ولت65 ولت4 المنت16 کیلو وات SSR
HSP6-100-V 100 کیلو وات3 فاز - 380 ولتاز 0 تا 65 ولت4 المنت16 کیلو وات SCR
HSP6-0220-C 60 کیلو واتتک فاز - 220 ولت220 ولت4 المنت10 کیلو وات کنتاکتور
HSP6-0380-C 60 کیلو وات3 فاز - 380 ولت220 ولت4 المنت10 کیلو وات کنتاکتور
HSP6-0380-C+ 120 کیلو وات3 فاز - 380 ولت220 ولت یا 380 ولت4 المنت و یا 7 المنت20 کیلو وات کنتاکتور
HSP6-0220-V 60 کیلو واتتک فاز - 220 ولتاز 0 تا 220 ولت4 المنت10 کیلو وات SCR
HSP6-0380-V 60 کیلو وات3 فاز - 380 ولتاز 0 تا 220 ولت4 المنت10 کیلو وات SCR
HSP6-0380-V+ 120 کیلو وات3 فاز - 380 ولتاز 0 تا 380 ولت8 المنت10 کیلو وات SCR

دستگاه تنش زدایی 12 کانال