تنش گیری بر روی مخزن تحت فشار ایستگاه گاز سلفچگان

Heat treatment by internal firing

تنش گیری بر روی مخزن تحت فشار – مخصوص ایستگاه گاز سلفچگان

  • قطر مخزن ۶۴ اینچ
  • طول مخزن – ۸ متر
  • وزن مخزن ۴۰ تن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *