تنش گیری مخزن کروی در پالایشگاه بصره

تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر بصره عراق در مهر 99 اجرای عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی با قطر 18000 میلی متر در شهر بصره کشور عراق توسط گروه مهندسی Hamedsoft. کارفرمای این کار، شرکت Gas filling company عراق بود و گروه نظارت نیز از شرکت AGI بودند. مشخصات مخزن کروی به Read more about تنش گیری مخزن کروی در پالایشگاه بصره[…]

تنش گیری مخزن کروی در شهرستان خمین

تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر خمین استان مرکزی در مهر 98 اجرای عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی بزرگ با قطر تقریبی 21 متر در شهرستان خمین توسط گروه مهندسی Hamedsoft. کارفرمای این کار، شرکت ماشین سازی اراک و گروه نظارت نیز از شرکت SGS بود. این عملیات در شرکت دی پلیمر Read more about تنش گیری مخزن کروی در شهرستان خمین[…]

تنش زدایی

انجام عملیات تنش زدایی در واحدهای متانول و ال پی جی تعمیرات اساسی97

اجرای عملیات حرارتی تنش زدایی واحدهای متانول و ال پی جی پتروشیمی خارگ در تعمیرات اساسی اردیبهشت  1397 به مقدار 22 روز

Heat treatment by internal firing

تنش گیری بر روی مخزن تحت فشار ایستگاه گاز سلفچگان

تنش گیری بر روی مخزن تحت فشار – مخصوص ایستگاه گاز سلفچگان قطر مخزن ۶۴ اینچ طول مخزن – ۸ متر وزن مخزن ۴۰ تن