تنش زدایی

انجام عملیات تنش زدایی در واحدهای متانول و ال پی جی تعمیرات اساسی97

اجرای عملیات حرارتی تنش زدایی واحدهای متانول و ال پی جی پتروشیمی خارگ در تعمیرات اساسی اردیبهشت  1397 به مقدار 22 روز

Heat treatment by internal firing

تنش گیری بر روی مخزن تحت فشار ایستگاه گاز سلفچگان

تنش گیری بر روی مخزن تحت فشار – مخصوص ایستگاه گاز سلفچگان قطر مخزن ۶۴ اینچ طول مخزن – ۸ متر وزن مخزن ۴۰ تن