تنش زدایی

انجام عملیات تنش زدایی در واحدهای متانول و ال پی جی تعمیرات اساسی97

اجرای عملیات حرارتی تنش زدایی واحدهای متانول و ال پی جی پتروشیمی خارگ در تعمیرات اساسی اردیبهشت  1397 به مقدار 22 روز

PWHT by Hamedsoft

انجام عملیات تنش زدایی در واحدهای ۷۱، ۷۵، و ۷۹ تعمیرات اساسی ۹۴

اجرای عملیات حرارتی تنش زدایی در واحد های ۷۱ و ۷۵ و ۷۹ پالایشگاه بندرعباس زیر نظر ناظرین پالایشگاه بندرعباس به مقدار تقریبی ۳۰۰۰ اینچ در تعمیرات اساسی آذر ۱۳۹۴