Heat treatment on spherical Tank

تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق

تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق – می 2015 در می 2015 عملیات حرارتی بر روی یک عدد مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق صورت گرفت. مشخصات تانک مزبور به شرح زیر است: قطر: 18 متر بیشترین ضخامت: 55 میلی متر متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتی گراد بر ساعت دمای Read more about تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق[…]

Stress relieve on spherical Tank

تنش گیری بر روی دو مخزن کروی در شهر لطیفیه عراق

تنش گیری مخازن کروی در شهر لطیفیه عراق در تابستان 1394 اجرای عملیات حرارتی بر روی دو مخزن کروی در شهر لطیفیه عراق در ماه ژون و ژولای 2015 توسظ تیم مهندسی این شرکت. مشخصات مخزن به شرح زیر است: قطر: 18 متر بیشترین ضخامت: 55 میلی متر متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتی گراد Read more about تنش گیری بر روی دو مخزن کروی در شهر لطیفیه عراق[…]

Stress relieve by hamedsoft

تنش گیری مخزن کروی در شهر حله عراق

تنش زدایی در شهر حله عراق – دسامبر 2014 اجرای عملیات حرارتی تنش زدایی در شهر حله عراق توسط گروه مهندسی Hamedsoft مشخصات مخزن به شرح زیر است: قطر: 18 متر بیشترین ضخامت بدنه: 55 میلیمتر متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتیگراد بر ساعت دمای نگهداری: 595 تا 630 درجه سانتیگراد متوسط نرخ سرمایش: 65 درجه Read more about تنش گیری مخزن کروی در شهر حله عراق[…]

Spherical Tank in Rassafe

تنش زدایی مخزن کروی در شهر رصافه عراق

عملیات حرارتی تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر رصافه عراق – سپتامبر 2014 اجرای عملیات حرارتی تنش گیری مخزن کروی ساخته شده در شهر رصافه عراق در بهار سال 94 توس متخصصین این شرکت. شرایط مخزن کروی مزبور به شرح زیر است: قطر: 18 متر بیشترین ضخامت بدنه: 55 میلیمتر متوسط نرخ گرمایش: Read more about تنش زدایی مخزن کروی در شهر رصافه عراق[…]

Spherical in TAJI-IRAQ

عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر تاجی عراق

اجرای عملیات تنش گیری مخزن کروی در شهر تاجی عراق این عملیات با موفقیت توسط نیروهای این شرکت در دسامبر 2014 انجام شد. مشخصات مخزن به شرح زیر است. قطر خارجی: 18 متر بیشترین ضخامت بدنه : 55 میلیمتر متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتیگراد بر ساعت دمای نگهداری: 595 تا 630 درجه سانتیگراد. نرخ سرمایش: Read more about عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر تاجی عراق[…]

Heat treatment on hige spherical tank

تنش گیری بر روی مخزن کروی در پتروشیمی آریاساسول عسلویه

این مخزن بزرگترین مخزن کروی در خاورمیانه می باشد. جزییات مخزن: قطر:26 متر بیشترین ضخامت بدنه: 85 میلی متر مدت زمان اجرای عملیات حرارتی: 28 ساعت نرخ گرمایش: 45 درجه سانتیگراد بر ساعت مدت زمان نگهداری: 2 ساعت نرخ سرمایش: 60  درجه سانتگراد بر ساعت تعداد مشعل استفاده شده: 2 عدد تعداد دمنده هوای استفاده شده: 2 عدد تعداد ترموکوبل Read more about تنش گیری بر روی مخزن کروی در پتروشیمی آریاساسول عسلویه[…]

TK 811 in shazand, arak petrochmical

تنش زدایی مخازن کروی در پتروشیمی اراک

اجرای موفقیت آمیز عملیات تنش زدایی بر روی مخازن کروی TK-810 , 811 در پتروشیمی اراک مشخصات مخزن: قطر خارجی: 18 متر حجم مخزن : 3000 متر مکعب اطلاعات در مورد عملیات حرارتی: سرعت گرمایش: در حدود 52 درجه سانتیگراد بر ساعت دمای نگهداری : 580 تا 620 درجه سانتیگراد سرعت سرمایش: در حدود 65 Read more about تنش زدایی مخازن کروی در پتروشیمی اراک[…]

PWHT on spherical Tank

تنش گیری مخزن کروی در شهر کیانلی ترکمنستان

اجرای عملیات حرارتی بر روی مخازن کروی در شهر کیانلی ترکمنستان مشخصات تانک: قطر: 16 متر بیشترین ضخامت: 65 میلیمتر