عملیات حرارتی بر روی 7 مخزن ذخیره در زرند

Heat treatment on staorage tank

تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر زرند کرمان در اردیبهشت 1397

اجرای عملیات حرارتی بر روی 7 مخزن کروی در شهر زرند کرمان توسط گروه مهندسی Hamedsoft

مشخصات مخزن کروی به شرح زیر است:

  • Dia : 10000 mm
  • Maximum Thickness: 37mm
  • Average heating rate: 69’C/Hh
  • Holding temperature: 550 ~ 580 ‘C
  • Average cooling rate: 53’C/hr

 


Graph of This Project.

عنوان: 1
تعداد دانلود: 45, حجم فایل: 172.3 KB, آخرین به روز رسانی: 18.May.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *