تنش زدایی مخازن کروی در تانزانیا-دارسلام

تنش گیری مخزن کروی در تانزانیا

تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر دارسلام تانزانیا در مرداد 97

اجرای عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی بزرگ با قطر تقریبی 22 متر در شهر دارسلام تانزانیا توسط گروه مهندسی Hamedsoft. کارفرمای این کار، شرکت هندی MANJIS GAS Supply Co و گروه نظارت نیز از شرکت هندی INDIAN REGISTER OF SHIPPING (IRS) بود.

مشخصات مخزن کروی به شرح زیر است:

  • Dia : 21334 mm
  • Maximum Thickness: 42mm
  • Average heating rate: 56’C/Hh
  • Holding temperature: 600 ~ 650 ‘C
  • Average cooling rate: 70’C/hr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *